เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมขององค์กร

วิสัยทัศน์

     Cultivate our core business,
     Pursue new business with passion,
     Conduct enthusiastic discussions!


เป้าหมาย

     1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตย์จริงใจ
     2. เป็นผู้นำในการขยายธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเอเชียภายในกลุ่มแบนโดเอเชีย
     3. บริการและกระจายผลประโยชน์สู่สังคมในโอกาสที่เหมาะสม

 

นโยบายคุณภาพ

     1. ส่งเสริมการผลิตและการขายสินค้าเพื่อเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ อันประกอบด้วย ความคุ้มค่า ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ
     2. มุ่งสู่ขบวนการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์